Yhdessä.

Yhdessä olemme vahvempia.

Hyvien aikeiden ja innostavien puheiden lisäksi tarvitaan nyt myös rajat ylittäviä tekoja. Perherauhan julistus oli meidän kaikkien yhteinen ponnistus. Hyvä porukka saa aikaan hyviä asioita.

Toiminnan suojelija

Perherauhan julistus haastaa kaikki meidät huolehtimaan epävarmoina aikoina perheen hyvinvoinnista. Lasisen lapsuuden ja Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän ideoima julistus myös muistuttaa, että apua on saatavilla, jos perherauha särkyy. Perherauhan julistus hankkeen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lasinen Lapsuus

Vanhemman alkoholinkäyttö aiheuttaa todellisia ja kauaskantoisia ongelmia monen lapsen elämässä. Perheen aikuisen alkoholinkäyttö on lapsen ongelma silloin, kun se häiritsee lasta tai aiheuttaa lapselle kärsimyksiä. Alkoholin käytön ollessa toistuvaa ja vaikutuksiltaan haitallista lapsen kasvulle ja turvalliselle elämälle, puhutaan lasisesta lapsuudesta.

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus- toiminta alkoi yli 30-vuotta sitten. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä vanhempien alkoholin käytöstä lapsille aiheutuvia haittoja. Lasinen lapsuus ylläpitää nuorille suunnattua Varjomaailma-palvelua.

A-klinikkasäätiö on vuonna 1955 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen päihdealan järjestö. Säätiö omistaa päihde- ja mielenterveyspalveluja tuottavan A-klinikka Oy:n.

A-klinikkasäätiön arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen luottamuksellisuus, suvaitsevuus ja vastuullisuus. Palveluillaan A-klinikkasäätiö rakentaa turvaverkkoja haavoittuvimmissa asemassa oleville ihmisille.

Helsingin kaupunki

Kun kaupunki on suuri, siellä kohdataan myös paljon lähisuhdeväkivaltaa. Tämä näkyy Helsingissä, Suomen suurimmassa kaupungissa. Perhe- ja muissa lähisuhteissa tapahtuva väkivalta kuormittaa laajalla rintamalla eri tahoja, kuten esimerkiksi poliisia ja kaupunginsosiaali- ja terveystointa. Helsingin kaupunki tekee vuosittain ennaltaehkäisevää valistus- ja koulutustyötä, jotta kaupunki olisi turvallisempi paikka kaikille kaupunkilaisille – myös heidän omissa kodeissaan.

Alko

Alkoholin myynnissä on kyse muustakin kuin yksilönvapaudesta, sillä alkoholin käyttöön liittyy paljon terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Alkon tavoitteena ei ole myydä mahdollisimman paljon alkoholia. Sen sijaan tavoitteenamme on vähentää alkoholin liialliseen käyttöön liittyviä haittoja yhteiskunnassa sekä olemassa olollamme että konkreettisin vastuullisuusteoin.

Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelman tavoitteena on kannustaa aikuisia pohtimaan, miltä aikuisen alkoholinkäyttö näyttää lapsensilmin sekä ehkäistä ja vähentää lapsiin kohdistuvia haittoja, jotka johtuvat aikuisten alkoholinkäytöstä. Jo vuodesta 2009 toiminut ohjelma on yksi Alkon vastuullisuusohjelmista. Ohjelman yhteistyökumppaneita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekäSuomen Vanhempainliitto.

Folk Finland

Haluamme valjastaa luovuutemme ideoihin, jotka jäävät elämään. Tekoihin, joilla on jokin suurempi tarkoitus ja jotka parantavat tavalla tai toisella ihmisten elämää. Siis juuri tällaisiin, kuin Perherauhan julistus.

Uskomme ihmisiin, heidän osallistamiseen ja heihin vaikuttamiseen. Ymmärrämme mitä porukan mielessä liikkuu – ja mikä heitä liikuttaa.

Vallilan Vaara

Vallilan Vaara Oy tuntee ylpeyttä saadessaan olla mukana tukemassa tätä tärkeää hanketta.

Korona-virus epidemia hankaloittaa jo entisestään vaikeassa tilanteessa elävien perheiden asemaa. Siksi koemme erittäin tärkeäksi, että voimme tuoda oman tarinankerronnalllisen ja viestinnällisen osaamisemme tämän hankkeen käyttöön.

Sivun pääkuva © Annuska Dal Maso